info@tadem.eu

T. 93 813 47 18

_Avís legal

Propietat intel·lectual
El lloc web www.tadem.eu i els seus continguts (vg, textos, imatges, so, animacions, vídeo i la resta dels continguts d'aquesta web) són propietat de Tadem Global Consultants SL o terceres persones que han donat una llicència o autoritzat a Tadem Global Consultants SL. Tots els logotips, marques i dissenys industrials que apareixen en aquest lloc web formen part dels drets de Propietat Industrial i Intel.lectual registrats per Tadem Global Consultants SL o de terceres persones que han donat una llicència o autoritzat a Tadem Global Consultants SL, i queda prohibida qualsevol modalitat d' explotació, és a dir, la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació o una altra forma d'explotació sense l'autorització expressa de Tadem Global Consultants SL. Es prohibeix la divulgació, utilització, transmissió, distribució, reproducció i transformació, total o parcial, en qualsevol suport o mitjà dels continguts d'aquest lloc web sense el consentiment previ i exprés de Tadem Global Consultants SL llevat que s'indiqui expressament una altra cosa o el seu ús sigui a títol personal o estrictament necessari per a l'ús i visualització dels mateixos des d'un ordinador personal i no vulneri els drets reconeguts de Tadem Global Consultants SL per la legislació vigent. Tadem Global Consultants SL es reserva expressament el dret de canviar, modificar, complementar o suprimir, parcial o totalment, continguts d'aquest lloc web sense avís previ, així com de procedir a la suspensió de la publicació de forma transitòria o definitiva.

Informació addicional
Per a la seva comoditat, aquest lloc conté enllaços d'hipertext amb altres llocs web que poden tenir polítiques de privacitat diferents. Us recomanem examinar les seves respectives clàusules sobre protecció de dades. En cap s'intercanviaran dades de caràcter personal amb aquests llocs web externs. Tadem Global Consultants SL no es fa responsable ni del contingut, ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb llocs web pertanyents o dirigits per terceres persones. La inclusió de vincles amb altres llocs web no implica, a més, l'existència de cap tipus d'associació entre Tadem Global Consultants SL i els seus titulars. Excepte autorització expressa del Tadem Global Consultants SL es prohibeix l'establiment de vincles des de llocs web aliens al Tadem Global Consultants SL.
De conformitat amb l'article 12 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, haurem de retenir al nostre servidor les dades de connexió i tràfic generades per les comunicacions establertes per un període de dotze mesos.

Política de privacitat

 

Información básica sobre Protección de Datos

 

Responsable

Tadem Global Consultants,S.L. (“Tadem”).

Finalidades

Facilitar la información sobre servicios de Tadem Global Consultants,S.L.. que pudieran resultar del interés.

Legitimación

Ejecución de un contrato o aplicación de medidas precontractuales.

Destinatarios

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o empresas prestadoras de servicios.

Derechos

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos.

 

 

                 Información adicional sobre Protección de Datos

 

 1- RESPONSABLE

¿Quién es el Responsable del tratamiento de tus datos?

 

Identidad: Tadem Global Consultants,S.L.  (en adelante “Tadem”)

Dir. postal: Rambla Hospital 40, 1 planta, Vic (Barcelona)

Teléfono: (+34) 93 813 47 18

E-mail: info@tadem.eu

 

 2- FINALIDADES

¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales?

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Europeo 2016/679 General de Protección de Datos, así como en cualquier ley nacional que resulte de aplicación, le informamos de que en Tadem tratamos los datos personales que nos facilitas para las siguientes finalidades:

 

Realizar una correcta gestión de los servicios o información comercial que nos solicites, consistentes en:

 

     I Gestión de solicitudes de información;

 

     II Gestión de pedidos o servicios;

 

     III Gestión de nuestros servicios, incluyendo recordatorios, avisos técnicos,        alertas de seguridad, mensajes de soporte, entre otros.

 

 3- PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS

¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos?

Tus datos serán conservados mientras dure la relación contractual y comercial, o solicites su supresión, así como el tiempo necesario para cumplir las obligaciones legales.

 

 4- LEGITIMACIÓN

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos?

El tratamiento de sus datos en relación con la gestión de pedidos o solicitudes de información es necesario para la ejecución de la relación contractual o precontractual con usted.

 5- DESTINATARIOS

¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos?

Tus datos personales no serán cedidos a ningún tercero, excepto a aquellos terceros para los cuales resulte necesaria su intervención para la correcta gestión de tu solicitud.

 

Además, tus datos también podrán ser cedidos a organismos y autoridades públicas (administrativas o judiciales) en aquellos casos en los que una norma legal así lo establezca.

 6- DERECHOS

¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos y cómo puedes ejercerlos?

Tienes derecho a obtener confirmación sobre si en Tadem estamos tratando datos personales que te conciernan, o no.

 

Asimismo, tienes derecho a acceder a tus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

 

En determinadas circunstancias, podrás solicitar la limitación del tratamiento de tus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con tu situación particular, podrás oponerte al tratamiento de tus datos. Tadem dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Asimismo, puedes ejercer el derecho a la portabilidad de los datos.

 

Si deseas ejercer cualquiera de tus derechos puedes dirigirte a nosotros enviando una comunicación escrita a la dirección de correo electrónico info@tadem.eu o bien, a nuestra dirección postal Tadem (Departamento Jurídico) Ronda Camprodon nº ……, Vic (Barcelona). La solicitud de ejercicio de cualesquiera de tus derechos deberá ir acompañada de una copia de documento oficial que te identifique (DNI, carnet de conducir o pasaporte).

 

Por último te informamos que puedes dirigirte ante la Agencia Española de Protección de Datos y demás organismos públicos competentes para cualquier reclamación derivada del tratamiento de tus datos personales.

 

_Contacta amb nosaltres

Si necessites més informació posa't en contacte amb nosaltres a través del següent formulari

TADEM Global Consultants, S.L.
Rambla Hospital, 40 1ª planta
08500 Vic (Barcelona)

T. 93 813 47 18